Hållbar vindkraft i Dalarna

Ett vindkraftsverk mot skyn

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlade olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågick mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansierades av Energimyndigheten.

Målet var att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft och att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen. I en dialogprocess togs en vägledning med 27 rekommendationer för hållbar vindkraft i Dalarna fram som aktörerna förväntas följa.

Vägledning för hållbar vindkraft rapport på Länsstyrelsens hemsida

Vägledning vidkraft

Filmer Youtube

Slutrapport från projektet

Konferens

Publikationer

Verktyg

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Logotyp Dalarnas solmässa
Solenergi

Solmässan – en succé

Solelmässan den 4 mars 2020 blev en succé med nära 700 besökare från företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hushåll och leverantörer. Ett

Läs mer »
Elstolpe
Elsystem

27 april: Räcker elen?

Den 27 april arrangeras en digital regional konferens om elförsörjningen i Dalarna. Vid konferensen kommer en studie att presenteras som

Läs mer »
En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar
Energisystem

Elsystem

I Dalarna är 99 procent av elproduktionen förnybar och kommer från vattenkraft, vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. Elproduktionskapaciteten i länet har

Läs mer »
Vindkraftsverk mot blå himmel
Energisystem

Vindkraft

I Dalarna har vi goda förutsättningar för att bidra till en ökning av förnybar energi. Vi har mycket vattenkraft och

Läs mer »