Hållbar vindkraft i Dalarna

Ett vindkraftsverk mot skyn

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlade olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågick mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansierades av Energimyndigheten.

Målet var att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft och att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen. I en dialogprocess togs en vägledning med 27 rekommendationer för hållbar vindkraft i Dalarna fram som aktörerna förväntas följa.

>Vägledning för hållbar vindkraft rapport på Länsstyrelsens hemsida

Vägledning vidkraft

Filmer Youtube

Slutrapport från projektet

Konferens

Publikationer

Verktyg

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Senaste nytt från EU

Det händer mycket inom vårt område i EU just nu, här följer en sammanfattning om de viktigaste besluten och överenskommelserna:

Läs mer »
besöksnäringen och tillverkningsindustrin
Nyheter Startsida

Nytt projekt: Resurseffektiva företag

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom

Läs mer »