EFFECT4buildings

Illustration med olika ikoner som symboliserar verktyg

En full verktygslåda för energieffektivisering i byggnader och bättre inomhusklimat

Projektet EFFECT4buildings har tillsammans med partners från länder runt Östersjön tagit fram metoder och verktyg för energieffektivisering i byggnader. Målgruppen är fastighetsägare och fastighetsförvaltare, men även energirådgivare.

Områden i verktygslådan

  • Verktyg för lönsamhetsberäkningar
  • Verktyg för paketering av investeringar
  • Verktyg för finansiering
  • Verktyg för EPC
  • Verktyg för att inkludera inomhusmiljö
  • Verktyg för gröna hyresavtal
  • Verktyg för solenergi
  • Verktyg för att övertyga beslutsfattare

Det ingår även tips och presentationer på tekniska lösningar för ökad energieffektivitet. Hela verktygslådan med ca 80 verktyg finns presenterad på www.effect4buildings.se

Logotyper för Interreg och Effect4buildings

Publikationer

Verktyg

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Fakta om projektet

Flaggskepp: Projektet är så kallade Flaggskepps-projekt inom Östersjöstrategins mål om Energi samt mål om Klimat.
Finansiering: Projektet har genomförts med finansiering från Interreg Baltic Sea Program (Europeiska Regionalfonden), med en budget på 2,6 miljoner euro.
Tid: Projektet genomfördes under 2017-2020.
Partners: Förutom Länsstyrelsen Dalarna ingick följande partners:
Environmental office of Lappeenranta region, Finland
Inland County Council, Norge
Vidzeme Planning Region, Lettland
Gate 21, Copenhagen, Danmark
Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estland
State Real Estate Ltd, Tallinn, Estland
Byggdialog Dalarna, Sverige
Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Krakow, Polen