RenoWave

Energieffektivisering i Bostadsrättsföreningar

Projektet RenoWave är ett samarbete mellan länder runt Östersjön för energieffektivare BRF.

Projektet RenoWave möter utmaningen om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. Det ska göras genom att erbjuda kompletta energitjänster, så kallade One-stop-shop-solutions. Projektet tar även fram statistik och regionala mål för energieffektivisering i flerbostadshus. Projektet utvecklar metoden för energideklarationer och genomför energikartläggningar i bostadsrättsföreningar. I projektet ingår elva starka partners från sju länder kring Östersjön.

Länsstyrelsen Dalarna leder projektet och budgeten är på 38 miljoner kronor, till 80 % finansierat av Interreg Östersjöprogrammet.

Projektet genomförs januari 2023-december 2025.

Partners i projektet:

SE  County Board of Dalarna – Lead partner
FI  City of Lappeenranta
LV  Vidzeme planning region
PL  Association of Communes & Cities of Malopolska Region
DE  Magistrat of the City Bremenhaven
LV  Baltic Environmental forum Latvia
DE  Housing Initiative for Eastern Europe
LT  Let´s renovate the city NGO
PL  Polish Foundation for Energy Efficiency
SE  North Sweden Energy Agency 
EE  Development Centre of Vöru County

Mer info på Interregs web https://interreg-baltic.eu/project/renowave/

Kick-off i Tallinn för partners i projektet, mars 2023, med besök i ett typiskt flerfamiljshus i Estland.

Publikationer

Verktyg

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Fakta om projektet

Flaggskepp: Projektet är så kallade Flaggskepps-projekt inom Östersjöstrategins mål om Energi samt mål om Klimat.
Finansiering: Projektet har genomförts med finansiering från Interreg Baltic Sea Program (Europeiska Regionalfonden), med en budget på 2,6 miljoner euro.
Tid: Projektet genomfördes under 2017-2020.
Partners: Förutom Länsstyrelsen Dalarna ingick följande partners:
Environmental office of Lappeenranta region, Finland
Inland County Council, Norge
Vidzeme Planning Region, Lettland
Gate 21, Copenhagen, Danmark
Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estland
State Real Estate Ltd, Tallinn, Estland
Byggdialog Dalarna, Sverige
Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Krakow, Polen