Energiintelligent Dalarna

Ett nätverk för dig som är intresserad av energi-och klimatfrågor i Dalarna

Energiintelligent Dalarna, EID

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade i eller intresserade av energi-och klimatfrågor.

Energiintelligent Dalarna etablerades 2006. Vår vision är ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna som bidrar till en hållbar utveckling på global nivå – samverkan för grön utveckling.

På den här hemsidan delar vi med oss erfarenheter, information, rapporter och aktuella händelser inom området.

Nyheter

Ny färdplan för klimatsmart konsumtion antagen

Klimatsmart konsumtion förutsätter att privatpersoner och inköpare förändrar sina beteenden och val. Det kräver resurseffektiva och cirkulära sätt att konsumera miljövänliga klimatsmarta produkter och tjänster. Den totala konsumtionen av varor behöver samtidigt minska. I Sverige konsumerar vi som vi hade

Färdplan för Byggande&Boende på gång

Arbetet med framtagning av en färdplan för Byggande&Boende pågår under ledning av ByggDialog Dalarna. Färdplanen sträcker sig till 2045. – Genom ByggDialogens medlemmar och nätverk har vi kunnat samla en aktörsgrupp som utgjort arbetsgrupp för färdplanen, säger Malin Karlsson som

besöksnäringen och tillverkningsindustrin

Nytt projekt: Resurseffektiva företag

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt erbjuda stöd till energi- och materialkartläggningar. Projektet ska bidra till utveckling för en