Energiintelligent Dalarna

Ett nätverk för dig som är intresserad av energi-och klimatfrågor i Dalarna

Energiintelligent Dalarna, EID

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade i eller intresserade av energi-och klimatfrågor.

Energiintelligent Dalarna etablerades 2006. Vår vision är ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna som bidrar till en hållbar utveckling på global nivå – samverkan för grön utveckling.

På den här hemsidan delar vi med oss erfarenheter, information, rapporter och aktuella händelser inom området.

Nyheter

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra insatserna. Rent konkret handlar det om att