Energiintelligent Dalarna

Ett nätverk för dig som är intresserad av energi-och klimatfrågor i Dalarna

Energiintelligent Dalarna, EID

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade i eller intresserade av energi-och klimatfrågor.

Energiintelligent Dalarna etablerades 2006. Vår vision är ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna som bidrar till en hållbar utveckling på global nivå – samverkan för grön utveckling.

På den här hemsidan delar vi med oss erfarenheter, information, rapporter och aktuella händelser inom området.

Nyheter

Dalarnas färdplan för smarta energisystem – remiss

Nu finns en remissversion av färdplanen för smarta energisystem. Dalarnas framtida energibehov har beräknats genom analys och intervjuer med stora energianvändare. Slutsatserna redovisas i en energibalans för 2030 och 2045 som visar hur energiförsörjningen kan se ut när den fossila

Dalarna Science Park lanserar cirkulär industriaccelerator

Nu startar Dalarna Science Park en cirkulär industriaccelerator, en flerårig satsning som ska bidra till ökad cirkularitet och hållbarhet. ‒ Många industrier har stora restströmmar som skulle kunna omvandlas till nya produkter och tjänster eller bli del av nya processer.

Ny färdplan för Byggande och Boende antagen av rådet

Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd beslutade på mötet i mars att anta sektorsfärdplanen för Byggande & Boende. Färdplanen har tagits fram under ledning av Byggdialog Dalarna i samarbete med representanter från branschen, högskolan och länsstyrelsen. I färdplanen finns ingående fakta