Solenergi

Diagram över installerad effekt solel i Dalarna

Än så länge står solenergi för en mycket liten del av Dalarnas energiproduktion. Men produktionen ökar kraftigt, främst från solel. I framtiden kan solenergi bli en allt mer betydelsefull energikälla i ett 100 % förnybart energisystem.

Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder.

År 2018 fanns i Dalarna 705 installerade solcellsanläggningar med sammanlagd effekt på 7,6 MW med en uppskattad årlig elproduktion på 6,6 MWh per år. Det är en fördubbling av effekten på bara ett år.


Solens energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller värme. 

Solfångare omvandlar solenergin till värme – solvärme
Värmen nyttjas till varmvatten och till uppvärmning.
En solfångare har en större verkningsgrad än en solcellspanel.

Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel
Elen används som all annan el från det vanliga elnätet.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Bild som visar en stor solcellspark på en åker

Planera för solcellsparker

Intresset för solcellsparker ökar snabbt, även i Dalarna. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker

Logotyp Dalarnas solmässa

Solmässan – en succé

Solelmässan den 4 mars 2020 blev en succé med nära 700 besökare från företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hushåll och leverantörer. Ett

Än så länge står solenergi för en mycket liten del av Dalarnas energiproduktion. Men produktionen ökar kraftigt, främst från solel. I framtiden kan solenergi bli en allt mer betydelsefull energikälla i ett 100 % förnybart energisystem.

Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder.

År 2018 fanns i Dalarna 705 installerade solcellsanläggningar med sammanlagd effekt på 7,6 MW med en uppskattad årlig elproduktion på 6,6 MWh per år. Det är en fördubbling av effekten på bara ett år.

diagram över solenergi

Solens energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller värme. 

Solfångare omvandlar solenergin till värme – solvärme.
Värmen nyttjas till varmvatten och till uppvärmning.
En solfångare har en större verkningsgrad än en solcellspanel.

Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel
Elen används som all annan el från det vanliga elnätet.