Planera för solcellsparker

Bild som visar en stor solcellspark på en åker

Intresset för solcellsparker ökar snabbt, även i Dalarna. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker arrangerades den 28 april ett webinarium.  Målgruppen var samhällsplanerare, energirådgivare, näringslivsutvecklare m fl på regional och kommunal nivå. Webinariet anordnades av Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och SOLVE (Solelforskningscentrum i Sverige, där Högskolan Dalarna ingår). PROGRAM […]

Platta kurvan för el

en kurva

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför lanserar Energiintelligent Dalarna kampanjen”Platta kurvan för el”med uppmaningen till alla att minska sin elanvändning under morgon-toppen 7-9 och eftermiddagstoppen 17-19. Det kan göras genom att t ex att använda eldrivna maskiner andra tider på dygnet eller […]

Vilken klimatpolitik bör vi ha de närmaste fyra åren?

Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Det är med andra ord snart dags för den nya regeringen att presentera hur man vill bedriva klimatarbetet.  Den avgående regeringen gav myndigheter i uppdrag att komma med […]

Kunskapsseminarium: Kommuner måste samverka för att trygga tillgången till el

Kraftledning.

Den gröna omställningen behöver snabbas upp, och det leder till att behovet av el ökar stort under kommande år. För att kunna möta behovet behöver kommuner samverka med myndigheter, elnätsbolag, kunder och andra intressenter. Det var några av slutsatserna från kunskapsseminariet den 1 september, om kommunens roll för en tryggad elförsörjning. Marit Ragnarsson, processledare för […]

Sex laddstationer för tunga fordon blir de första elektrifieringspiloterna i Dalarna

Karta över laddstationer

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex laddstationer för tunga eldrivna fordon i Dalarna –  i Avesta, Malung, Vansbro, Smedjebacken, Borlänge och Mora. Laddstationerna blir förmodligen de första i sitt slag i länet, och en viktig del i att möjliggöra för omställningen till fossilfria transporter. Laddstationerna ska vara färdiga hösten 2023. Bland de som tilldelas medel […]

Verktyg för upphandling av hållbar transporter

Miljövänliga symboler

Även om viljan finns att upphandla hållbara transporter, är det inte alltid så lätt i praktiken. Det finns idag många olika drivmedel på marknaden och frågan är vad man ska efterfråga. Vägledning från BrioDriv Öst Nu finns en mycket bra hjälp i den vägledning som Biodriv Öst tagit fram i samarbete med Fossilfritt Sverige. Vägledningen […]

Utbyggnad av ladd- och infrastruktur på stark frammarsch i Dalarna

Miljövänliga symboler

Regeringen har ännu inte presenterat det nya planerade investeringsstödet till elektrifieringspiloter för att påskynda elektrifieringen av godstransporter. Trots det har utbyggnaden av både ladd- och tankinfrastruktur för tunga fordon kommit igång i Dalarna. Många av investeringarna kommer till stånd med hjälp av stöd från Klimatklivet. Tankställen Förutom den biogasmack som Gasum byggt i samarbete med […]

Dalavind ska producera vätgas i Malung

Ett vindkraftsverk mot skyn

Det regionala energibolaget Dalavind har fått 17 miljoner kronor i finansieringsstöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för att etablera en anläggning för vätgasproduktion i Malung. Etableringen ska göras i samarbete med kommunen Malung-Sälen. Med hjälp av stödfinansieringen kommer en ny vätgasproduktionsanläggning med tillhörande tankstation finnas i kommunen. Dalavind arbetar på att hitta bästa tänkbara lösning för […]