Ny färdplan för Byggande och Boende antagen av rådet

Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd beslutade på mötet i mars att anta sektorsfärdplanen för Byggande & Boende. Färdplanen har tagits fram under ledning av Byggdialog Dalarna i samarbete med representanter från branschen, högskolan och länsstyrelsen. I färdplanen finns ingående fakta om Dalarnas byggnadsbestånd och vilka möjligheter som finns att energieffektivisera och minska klimatpåverkan. Både för […]

Färdplan för Byggande&Boende på gång

Arbetet med framtagning av en färdplan för Byggande&Boende pågår under ledning av ByggDialog Dalarna. Färdplanen sträcker sig till 2045. – Genom ByggDialogens medlemmar och nätverk har vi kunnat samla en aktörsgrupp som utgjort arbetsgrupp för färdplanen, säger Malin Karlsson som varit processledare för framtagningen av färdplanen. I aktörsgruppen har ingått fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, Högskolan Dalarna, […]

RenoWave

RenoWave Energieffektivisering i Bostadsrättsföreningar Projektet RenoWave är ett samarbete mellan länder runt Östersjön för energieffektivare BRF. Projektet RenoWave möter utmaningen om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. Det ska göras genom att erbjuda kompletta energitjänster, så kallade One-stop-shop-solutions. Projektet tar även fram statistik och regionala mål för energieffektivisering i flerbostadshus. Projektet utvecklar metoden för energideklarationer och genomför energikartläggningar […]

Bebyggelse och laddinfrastruktur

Flera lähenhetshus på rad. På innegården blommar körsbärstreäd

Under 2022 fram till oktober kommer länets energi- och klimatrådgivare att utöver normal rådgivning jobba med två s.k. insatsprojekt. Det innebär att de fokuserar på två olika områden inom energirådgivningen. De har fått välja mellan projekten Hela Sverige laddar och Resurseffektiv bebyggelse. Några rådgivare har valt att vara med i båda, andra i ett av […]

Kopparstaden driver på för fler laddplatser för hyresgäster

En bil som står vid en laddstation och laddar.

För att hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Kopparstaden och fem andra bostadsbolag i landet, tillsammans med elektrifieringskommissionen, tagit initiativ till ”Klart för laddplats”. Elektrifieringen av personbilstrafiken sker nu i snabb takt. Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och […]

Positiva resultat för pilotprojekt med partikelrening på förskola

Förskolebarn leker på en matta inomhus. Foto.

Inomhusluften renas kontinuerligt med upp till 95 procent, enligt pilotprojektet Dala-dagis som pågår på förskolan Dal-Jerk i Rättvik. Bakom pilotprojektet finns Länsstyrelsen i Dalarnas län med projektet EFFECT4buildings som har drivits med finansiering från Interreg Östersjöprogrammet samt Rättviks kommun, Region Dalarna och leverantören av klimatanläggningen, Luvian AB. En ny teknik för att minska mängden partiklar […]

Social och ekologisk stadsutveckling -Jakobsdalen

Miljövänliga symboler

Jakobsdalen är en ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Stadsdelen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Under uppbyggnadsåren ska Jakobsdalen fungera som en testarena för forskning och spännande innovationer – från smarta transportlösningar till kloka idéer för energiförbrukning och dagvattenhantering. Helt enkelt Innovativa lösningar för att förenkla människors ”klimatsmarta vardag”. […]

Effect4buildings

EFFECT4buildings En full verktygslåda för energieffektivisering i byggnader och bättre inomhusklimat Projektet EFFECT4buildings har tillsammans med partners från länder runt Östersjön tagit fram metoder och verktyg för energieffektivisering i byggnader. Målgruppen är fastighetsägare och fastighetsförvaltare, men även energirådgivare. Områden i verktygslådan Verktyg för lönsamhetsberäkningar Verktyg för paketering av investeringar Verktyg för finansiering Verktyg för EPC […]