Dala Cement visar vägen mot grönare betong

Blandarstation för betong.

Dala Cement i Björbo AB har lyckats få ner utsläppen av koldioxid från betongproduktion med en tredjedel sedan 2020. Med tanke på den stora klimatpåverkan som betongprodukter generellt sett har, så är Dala Cement en viktig förebild. Dala Cement har lagt stora resurser på att optimera betongrecepten för att minska andelen cementråvara, och därigenom minska […]

Hedlunds Timber ställer om: ”Bra för miljön – och ekonomin”

Sågverksindustrin är en av de industrier som använder i särklass mest energi. Men det finns också mycket att göra för att minska energianvändningen, och för att ställa om till gröna energikällor – det visar exemplet Hedlund Timber AB i Furudal, utnämnd till Dalapilot för grön utveckling 2022. Hedlunds Timber har fasat ut all fossil energi […]

Miljö och klimat präglar verksamheten i Ludvika församling

Vit kyrka i trä.

Hänsyn till klimat och miljö genomsyrar hela verksamheten i Ludvika församling. Från att ämnena lyfts under gudstjänster samt i barn- och ungdomsverksamheten, till det systematiska arbete som bedrivs för att ställa om till grön energi. Simon Johansson, kyrkoherde, förklarar att det finns en stor uppslutning kring att arbeta med miljöfrågor. – Många i församlingen har […]

Föregångare inom klimat och energi utnämndes till Dalapiloter

Personer står uppradade. Några håller i diplom och dalahästar.

En församling, ett sågverk och en betongindustri utnämndes under fredagen till Dalapiloter för grön utveckling. Det betyder att de utgör goda exempel genom sitt framgångsrika arbete på energi- och klimatområdet. Utnämingen skedde under en ceremoni i länsresidenset i Falun, ledd av landshövding Helena Höij. – Vi behöver alla ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. […]

Färdplan för energisystem ska visa vägen till ett fossilfritt Dalarna

Nu finns en färdplan för energisystem, som visar hur Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfritt, till år 2045. Centralt för att komma dit är att öka tillgången till el kraftigt, parallellt med energieffektivisering. Färdplanen har tagits fram av Dalarnas energibolag, i samarbete med Energikompetenscentrum på Högskolan Dalarna, samt Länsstyrelsen i Dalarnas […]

Rådet: Tillsammans klarar vi energiutmaningen – men alla behöver bidra!

Tre personer står på rad och ler.

I ett gemensamt uttalande uppmanar Dalarnas energi och klimatråd alla i Dalarna att bidra till att mildra konsekvenserna av elbristen i vinter. Här är uttalandet i sin helhet: Energikrisen är en utmaning som berör alla. Nu krävs samling och gemensamma krafttag för att rädda näringslivets konkurrenskraft och hushållens ekonomi. På kort sikt, inför denna vinter, […]

Samtal om ny färdplan för energisystem – som ska leda till verkstad

Den 23 september samlades aktörer inom energiområdet i Dalarna, för att samtala om en ny färdplan för energisystem. – Energifrågan har blivit väldigt central. Vi hoppas att de samtal vi fört under konferensen ska leda till verkstad – till konkreta beslut och handlingar som gör att vi kan ta oss an energiomställningen på ett effektivt […]