Resurseffektiva företag

Resurseffektiva företag Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt erbjuda stöd till energi- och materialkartläggningar. Projektet ska bidra till utveckling för en cirkulär och hållbar grön omställning där hushållning med resurser är en förutsättning. Målgruppen […]

Regional energikonferens 23 april 2024

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Regional energikonferens 23 april 2024 Så får vi elen att räcka – en dag om energiplanering i Dalarna Den gröna omställningens ökade elbehov är en stor utmaning som kräver ett gemensamt utvecklingsarbete på många plan. Denna storregionala konferens syftar till att öka kunskapen om Dalarnas energisystem och de utmaningar vi står inför samt diskutera hur […]

Storforum 16 feb 2024

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Storforum 16 feb 2024 Presentationer och mötesdokumentation Ladda ner mötespresentationerna här.   Publikationer Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna Kortversion – Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna Verktyg Exempelverktyg Projekt och kampanjer Platta kurvan Länkar Exempellänk Aktuellt

RenoWave

RenoWave Energieffektivisering i Bostadsrättsföreningar Projektet RenoWave är ett samarbete mellan länder runt Östersjön för energieffektivare BRF. Projektet RenoWave möter utmaningen om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. Det ska göras genom att erbjuda kompletta energitjänster, så kallade One-stop-shop-solutions. Projektet tar även fram statistik och regionala mål för energieffektivisering i flerbostadshus. Projektet utvecklar metoden för energideklarationer och genomför energikartläggningar […]

Cirkulär ekonomi

Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna! Jordens befolkning lever långt över tillgängliga resurser. I Sverige förbrukar vi naturresurser som om vi hade fyra jordklot. En ohållbar resursanvändning äventyrar framtida generationers möjlighet till ett gott liv och innebär en stor klimatpåverkan. Eftersom mer än hälften av de totala växthusgasutsläppen beror på utvinning […]

Platta kurvan

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Effekthushållning I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna. Varje Watt gör skillnad! Inom EU uppmanas alla länder att: Minska effekttopparna under höglasttimmar med 5 […]

Regional analys vindkraft Dalarna

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen i Dalarnas län nu kartlägga, på uppdrag av Energimyndigheten. Dalarna är tillsammans med Värmland piloter i ett arbete som ska resultera i ett kartmaterial, där tänkbara områden för vindkraft föreslås och beskrivs. Materialet kan användas av kommunerna i planeringen av vindkraft. Arbetet […]

Dalapiloter

Dalapiloter Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet. En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som […]

Ranking

Energi- och klimatranking av företag och organisationer Kampanjen ”Nu ställer vi om” handlar om att involvera så många som möjligt i energi- och klimatomställningen. Ett sätt att göra det är genom denna kartläggning av företag och organisationer i olika branscher. Uppföljningen ska visa hur långt man nått i sitt energi- och klimatarbete samt att visa […]

Färdplan

Besluta om egna mål och ta fram en färdplan för er organisation Klimatomställningen är nu en av de starkaste motorerna som driver näringslivet framåt. Vi uppmanar alla att anta egna ambitiösa mål och planer för att nå energi- och klimatmålen. För att nå målen behöver vi helt fasa ut fossil energi, effektivisera vår energianvändning och […]