Platta kurvan

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Effekthushållning I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna.   Varje Watt gör skillnad! Inom EU uppmanas alla länder att: Minska effekttopparna under höglasttimmar med 5 […]

Regional analys vindkraft Dalarna

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen i Dalarnas län nu kartlägga, på uppdrag av Energimyndigheten. Dalarna är tillsammans med Värmland piloter i ett arbete som ska resultera i ett kartmaterial, där tänkbara områden för vindkraft föreslås och beskrivs. Materialet kan användas av kommunerna i planeringen av vindkraft. Arbetet […]

Ny plattform för leverantörer till vindkraft

Ny plattform för leverantörer till vindkraft Bilden visar pågående vindkraftsprojekt i Dalarna. Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft.  – När det finns ett beslut om bygga vindkraft, vill vi kunna underlätta för lokala företag att hitta affärsmöjligheter. På den här plattformen kan företag registrera sig som leverantörer till alla […]

Ny plattform för leverantörer till vindkraft

Vindsnurra över några grantoppar. Himlen bakom är blå.

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Tillsammans med Region Dalarna, Hela Sverige Dalarna och det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015 vill man stimulera insatser som skapar mervärden lokalt för företag och befolkning där vindkraftsparker byggs. – Vi tar inte ställning för eller emot vindkraft, men när det väl finns ett […]

Dalapiloter

Dalapiloter Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet. En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som […]

Ranking

Energi- och klimatranking av företag och organisationer Kampanjen ”Nu ställer vi om” handlar om att involvera så många som möjligt i energi- och klimatomställningen. Ett sätt att göra det är genom denna kartläggning av företag och organisationer i olika branscher. Uppföljningen ska visa hur långt man nått i sitt energi- och klimatarbete samt att visa […]

Färdplan

Besluta om egna mål och ta fram en färdplan för er organisation Klimatomställningen är nu en av de starkaste motorerna som driver näringslivet framåt. Vi uppmanar alla att anta egna ambitiösa mål och planer för att nå energi- och klimatmålen. För att nå målen behöver vi helt fasa ut fossil energi, effektivisera vår energianvändning och […]

Dalarnas energi- och klimatstrategi

Skriv på Dalarnas energi- och klimatstrategi Ladda ner kortversion av energi- och klimatstrategin Klimatförändringarna är redan här och kommer påverka framtida generationers möjligheter till ett gott liv. Vad som händer med klimatet är till stor del upp till oss själva där alla behöver göra vad de kan för att bidra. Sveriges energi- och klimatmål har […]

Nu ställer vi om

Var med i energi- och klimatomställningen ”Nu ställer vi om” är Dalarnas samlade initiativ för energi- och klimatomställningen. Låt dig inspireras av andras initiativ och bidra med dina egna. Allas engagemang behövs för att vi ska nå våra energi- och klimatmål. Alla bidrag är värdefulla.  Tillsammans gör vi Dalarna till ett föredöme! Skriv på Dalarnas […]

Tack för din medverkan

Tack för din medverkan! Nu hoppas vi att du är redo för nästa steg att bidra med en färdplan.  Läs mer om färdplaner