Regional energikonferens 23 april 2024

Så får vi elen att räcka

- en dag om energiplanering i Dalarna

Den gröna omställningens ökade elbehov är en stor utmaning som kräver ett gemensamt utvecklingsarbete på många plan.

Denna storregionala konferens syftar till att öka kunskapen om Dalarnas energisystem och de utmaningar vi står inför samt diskutera hur vi bäst möter dem.

Dalarna Science Park, Borlänge, 23 april 2024, kl 10.00-15.00

 

Anmälan görs på denna länk
Konferensen är kostnadsfri.

 

Ladda ner programmet här

 

Program förmiddagen:


10.00 KONFERENSEN STARTAR

Inledning
Helena Höij, Landshövding för Dalarnas län och Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna.

 

En smart färdplan för Dalarnas energisystem
En regional strategisk energiplanering. Uppdaterade energi, el- och effektbalanser för Dalarna 2030
och 2045, mål och åtgärder för att klara elektrifieringen.
Tbc, RISE och Länsstyrelsen Dalarna

 

Flexibilitet i elsystemet
Elham Kalhori, Power Circle


EFFEKT4Dalarna – Regional samverkan och projekt för elektrifiering
Linda Varga, High Voltage Valley


Panelsamtal: Kundperspektiv
Carl Romlin, EcoDatacenter, Niklas Lundaahl, DalaVind, Maud Hallmans, Invest in Dalarna,
Mats-Erik Olofsson, Borlänge Energi


Panelsamtal: Så hanterar vi utmaningarna
David Berg, Falu Elnät och Tomas Brunzelld, Elnätchef Mellansverige Ellevio
Tbc, Dalarnas kommunförbund och Länsstyrelsen Dalarna


Summering av förmiddagen

Helena Höij, Landshövding för Dalarnas län. Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna.

 

12.15 LUNCHMINGEL

 

13.00 Workshop om färdplanen för smarta energisystem

Mål för Dalarnas självförsörjning samt prognos för energi-, el- och effektbalans.
Prioriteringar av möjliga åtgärder för att möta utmaningarna.
Hur kan innovation bidra till att lösa utmaningarna?


15.00 AVSLUT

 

 

Målgrupp
Kommunala och regionala tjänstepersoner och politiker inom energi- och klimatfrågor, näringsliv, samhällsplanering och beredskap. Näringslivsorganisationer, företag, Elnätägare, energibolag och energitjänsteleverantörer. M fl.

 

Arrangör

Konferensen genomförs i samarbete med Region Dalarna och High Voltage Valley som en del i genomförandet av
projekt EFFEKT4Dalarna och Dalarnas energibolags färdplan för energisystem.

 

 

 

Kontakt
Marit Ragnarsson,
Länsstyrelsen Dalarna
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Publikationer

Verktyg

Projekt och kampanjer

Platta kurvan

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Elsystem

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå

en kurva
Elsystem

Platta kurvan för el

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför