Årets Dalapiloter visar vägen mot ett klimatsmart samhälle

Flera personer står samlade på bilden. De har precis mottagit pris och några håller i diplom och dalahästar. Alla ser glada ut.

Idag utnämndes Handelsbanken i Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotel och SPA till Dalapiloter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher. Dalapiloterna har […]

Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra i Långshyttan har utnämnts som Dalapilot2023. I en rankning av hur långt tillverkningsindustrier i Hedemora kommun nått i sitt energi- och klimatarbete har Setra konstaterats vara det främsta föredömet. I motiveringen framgår det att Setra ”bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska […]

Handelsbanken i Dalarna prioriterar hållbarhet genom hela verksamheten

Handelsbanken i Dalarna har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna. Det ambitiösa och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet gör att Handelsbankens lokala bankkontor i Dalarna är förebilder bland länets banker. Förutom ett långgående eget klimatansvar möjliggör banken också andras klimatomställning genom många olika former […]

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem. Som besökare på hotellet möts man av ett övergripande tänk i hållbarhetsarbetet och energi- och klimatfrågorna genomsyrar hotellets verksamhet. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete […]

Stort intresse för elektrifieringspiloter

lastbil som åker längst en skogsväg

12 företag har ansökt om stöd från Energimyndigheten för att anlägga 22 laddplatser för tunga fordon och 2 vätgastankstationer i Dalarna. Regeringen har avsatt 1,5 miljarder kronor för att stödja elektrifieringen av tung trafik i hela landet. Intresset har varit stort med ansökningar på sammanlagt 5,4 miljarder kronor, så de bedöms nu i hård konkurrens […]

Bebyggelse och laddinfrastruktur

Flera lähenhetshus på rad. På innegården blommar körsbärstreäd

Under 2022 fram till oktober kommer länets energi- och klimatrådgivare att utöver normal rådgivning jobba med två s.k. insatsprojekt. Det innebär att de fokuserar på två olika områden inom energirådgivningen. De har fått välja mellan projekten Hela Sverige laddar och Resurseffektiv bebyggelse. Några rådgivare har valt att vara med i båda, andra i ett av […]

Mora kommun systematiska klimatmål till 2030

Mora kommun har beslutat om väl genomarbetade energi- och klimatmål för 2030, både för den egna organisationen och för hela den geografiska kommunen. Energi- och klimatmålen finns med som ett av tio prioriterade områden i hållbarhetsstrategin ”Hållbara Mora” och utgör samtidigt kommunens klimat- och energiplan. För hela den geografiska kommunen är målet att minska utsläppen […]

Kopparstaden driver på för fler laddplatser för hyresgäster

En bil som står vid en laddstation och laddar.

För att hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Kopparstaden och fem andra bostadsbolag i landet, tillsammans med elektrifieringskommissionen, tagit initiativ till ”Klart för laddplats”. Elektrifieringen av personbilstrafiken sker nu i snabb takt. Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och […]