Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra i Långshyttan har utnämnts som Dalapilot2023. I en rankning av hur långt tillverkningsindustrier i Hedemora kommun nått i sitt energi- och klimatarbete har Setra konstaterats vara det främsta föredömet. I motiveringen framgår det att Setra ”bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska […]

Handelsbanken i Dalarna prioriterar hållbarhet genom hela verksamheten

Handelsbanken i Dalarna har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna. Det ambitiösa och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet gör att Handelsbankens lokala bankkontor i Dalarna är förebilder bland länets banker. Förutom ett långgående eget klimatansvar möjliggör banken också andras klimatomställning genom många olika former […]

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem. Som besökare på hotellet möts man av ett övergripande tänk i hållbarhetsarbetet och energi- och klimatfrågorna genomsyrar hotellets verksamhet. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete […]

Dala Cement visar vägen mot grönare betong

Blandarstation för betong.

Dala Cement i Björbo AB har lyckats få ner utsläppen av koldioxid från betongproduktion med en tredjedel sedan 2020. Med tanke på den stora klimatpåverkan som betongprodukter generellt sett har, så är Dala Cement en viktig förebild. Dala Cement har lagt stora resurser på att optimera betongrecepten för att minska andelen cementråvara, och därigenom minska […]

Hedlunds Timber ställer om: ”Bra för miljön – och ekonomin”

Sågverksindustrin är en av de industrier som använder i särklass mest energi. Men det finns också mycket att göra för att minska energianvändningen, och för att ställa om till gröna energikällor – det visar exemplet Hedlund Timber AB i Furudal, utnämnd till Dalapilot för grön utveckling 2022. Hedlunds Timber har fasat ut all fossil energi […]

Miljö och klimat präglar verksamheten i Ludvika församling

Vit kyrka i trä.

Hänsyn till klimat och miljö genomsyrar hela verksamheten i Ludvika församling. Från att ämnena lyfts under gudstjänster samt i barn- och ungdomsverksamheten, till det systematiska arbete som bedrivs för att ställa om till grön energi. Simon Johansson, kyrkoherde, förklarar att det finns en stor uppslutning kring att arbeta med miljöfrågor. – Många i församlingen har […]

Sahlins struts – ett hållbart jordbruk med lokal försäljning

Strutsar från Sahlins struts. Foto.

Sahlins struts utnämndes till Dalapilot för grön utveckling 2016. Vid sidan om uppfödningen av struts har ett populärt besöksmål byggs upp med restaurang, butik, upplevelse och mikrobryggeri. På Sahlins struts har energi och miljö varit i fokus under många år. På gården används en kombination och ny teknik och gammal kunskap. Bytet från oljeeldning till […]

Spendrups Bryggeri har som mål att vara fossilfria 2025

Representant från Spendrups tar emot Dalapilot-häst med landshövdingen i bakgrunden

Spendrups utsågs till Dalapilot för grön utveckling 2016, i kategorin energismarta livsmedelsföretag. Företaget har under många år satsat på resurseffektivisering för att minimera miljöbelastningen. Det största bryggeriet i koncernen finns i Grängesberg. All el som används kommer från förnyelsebara källor. Från avloppsanläggningen utvinns biogas, som används för uppvärmningen av lokaler. Oljeanvändningen fasades ut 2015 genom […]

Ernsts Express ─ det gröna åkeriet

Ernsts Express. Foto.

Ernst Express utsågs 2018 till Dalapilot för grön utveckling i kategorin transportföretag. Åkeriet ligger verkligen i framkant i arbetet mot klimatsmarta lastbilstransporter på väg och driver därmed hela branschen till fossilfrihet. Företaget har en grön hållbarhetsprofil och söker hela tiden nya sätt att reducera sin miljöpåverkan genom att förbättra effektiviteten och öka kapaciteten på sina […]