Effekthushållning

I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna.

Varje Watt gör skillnad!


Inom EU uppmanas alla länder att:

  • Minska effekttopparna under höglasttimmar med 5 procent under den kommande vintern från och med 1 december 2022
  • Energieffektivisera, dvs minska den totala elanvändningen, med 10 procent.

Vinster med effekthushållning

  • Färre effekttoppar med extrema priser
  • Väsentligt mindre risk att elen kopplas bort*
  • Sänkta elkostnader**
  • Effektivt bidrag till klimatmålen
  • Solidaritet med resten av Europa då våra elnät är sammankopplade

* Om effektkurvan plattas med 2 % så minskar risken för bortkoppling med 5 gånger.
** För den med ett elavtal som innebär ett rörligt timpris så blir det en ekonomisk besparing att undvika toppar under högpristimmar. För den med ett elavtal som innebär ett fast pris eller snitt på månadspriset blir det en ekonomisk besparing för hela kollektivet.

Grafen visar effektuttag i Dalarnas sammanlagda elnät. Årets 10 % höglasttimmar har fördelats på vilken timme på dygnet som de inträffar. De grå staplarna visar att de flesta höglasttimmarna på vardagar inträffar på morgonen mellan klockan 7-9 och på eftermiddagen mellan klockan 16-19. De gula staplarna visar att höglasttimmarna på helger inträffar på förmiddagar mellan kl 9-12 samt under eftermiddagen. Höglasttimmarna inträffar vid olika tidpunkter för olika verksamheter. Generellt kan man säga att industrin bidrar mer till effekttoppar på morgonen och hushållen på eftermiddagar och helger. Kommunala verksamheter har oftast sitt största elbehov på förmiddagar på vardagar.

Tips på effekthushållning

1 Få koll på elanvändningen genom att ta ut timvärden från din elleverantör och analysera när toppar uppstår.

2 Kapa toppar kl 7-9 och 17-19, eller vid de tidpunkter då just dina el-toppar uppstår, genom att:

– Undvika att starta många maskiner samtidigt
– Använda eldrivna maskiner/utrustning andra tider på dygnet, t ex laddning av elbilar.
–  Tillfälligt stänga av elmaskiner/utrustning

3 Energieffektivisera genom att t ex

– Sänka inomhustemperaturen, ha effektiva värme- och ventilationssystem, isolera och täta byggnader, byta till LED och släcka tomma rum mm, mm

Energiåtgärder i kommunala verksamheter

Länsstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att erbjuda stöd till kommuner och regioner genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel samt främja samverkan som underlättar att energiåtgärder genomförs.

Omkring 200 statliga myndigheter har själva uppdraget att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Elanvändningen ska redovisas månatligen till regeringskansliet, via Energimyndigheten.

Länsstyrelsen har tagit fram en lista med tips på energiåtgärder i kommunala verksamheter, för kontor, storkök, idrottshallar mm. Listan ska endast ses om en idé-lista och är varken rangordnad eller komplett. Åtgärder måste anpassas efter förutsättningar i det enskilda fallet utifrån vad som är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt möjligt.

Ladda ner tips-lista på energiåtgärder i kommunala verksamheter.

Länk till energimyndighetens tips om energiåtgärder i offentliga verksamheter

Presentation vid kommunträff 17 nov 2022.

Hitta mer info på Energimyndigheten ”Varje Watt räknas” 

Fler tips:

Webinarium: Hur kan kommunen spara energi i vinter. (WWF)

Relivs om energieffektivisering i storkök

Sveriges Allmännyttas med klickbara rum för hushåll

Exempel i Dalarnas kommuner:
Beslut i Falu kommun

Beslut i Mora kommun
Rapport med åtgärder Mora kommun

Kampanj Borlänge

Informationsträffar med Energimyndigheten

Frågor och svar

Fråga från Facebook: Jag hoppas att ni inte rekommenderar att man stänger av ventilationen på nätter/helger på skolorna. Minska kan man göra men att stänga av betyder risk för skador i byggnaden.
Svar: Viktigt påpekande! För att en byggnad ska må bra så är det viktigt att den ventileras och att det följer reglerna för luftomsättning. Vi har dock märkt i många av de energikartläggningar som gjorts i industrier och fastighetsbolag att ofta är ett område där det finns största energibesparingar att göra. Ventilationer som inte är rätt inställda och i värsta fall är både kyla och värme aktiverat samtidigt. Ventilationen bör vara behovsstyrd, CO2-styrning och ventilation med uteluft bör inte ske vid icke närvaro. Samtidigt måste man beakta ventilationskrav för radon. Efter pandemin arbetar fortfarande många hemifrån. Med färre personer på kontoret kan ventilationen reduceras. (Hälften så många på plats = halva ventilationen = halva energianvändningen.)

Ett sätt att minska effekttoppar är att tillfälligt stänga av ventilationen, under en dag eller höglasttimmar. Vi klarar en arbetsdag utan ventilation så vida inte ventilationen samtidigt utgår värmekällan. Tillfällig avstängning kommer inte heller ha någon negativ påverkan på byggnaden.

Publikationer

Verktyg

Projekt och kampanjer

Platta kurvan

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Elsystem

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå

en kurva
Elsystem

Platta kurvan för el

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför