Visit Dalarna – halverat klimatavtryck från resor i besöksnäringen 2030

Visit Dalarna har beslutat om en ny färdplan för hållbarhet ”Färdplan för Dalarna som en hållbar destination 2023–2030”. Färdplanen identifierar tre områden där besöksnäringen i Dalarna med dess intressenter kan göra störst förflyttning mot en mer hållbar destination. Prioriteringarna bygger på de väsentlighetsanalyser som gjorts under 2022.  De tre områdena är: Inom området Mindre avtryck […]

Färdplan för energisystem ska visa vägen till ett fossilfritt Dalarna

Nu finns en färdplan för energisystem, som visar hur Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfritt, till år 2045. Centralt för att komma dit är att öka tillgången till el kraftigt, parallellt med energieffektivisering. Färdplanen har tagits fram av Dalarnas energibolag, i samarbete med Energikompetenscentrum på Högskolan Dalarna, samt Länsstyrelsen i Dalarnas […]

Samtal om ny färdplan för energisystem – som ska leda till verkstad

Den 23 september samlades aktörer inom energiområdet i Dalarna, för att samtala om en ny färdplan för energisystem. – Energifrågan har blivit väldigt central. Vi hoppas att de samtal vi fört under konferensen ska leda till verkstad – till konkreta beslut och handlingar som gör att vi kan ta oss an energiomställningen på ett effektivt […]

Mora kommun systematiska klimatmål till 2030

Mora kommun har beslutat om väl genomarbetade energi- och klimatmål för 2030, både för den egna organisationen och för hela den geografiska kommunen. Energi- och klimatmålen finns med som ett av tio prioriterade områden i hållbarhetsstrategin ”Hållbara Mora” och utgör samtidigt kommunens klimat- och energiplan. För hela den geografiska kommunen är målet att minska utsläppen […]

Borlänge – klimatneutral 2030

Miljösymboler och texten 2030. Illustration.

Illustration: Jens Magnusson, Viable cities Borlänge kommun har skrivit på en avsiktsförklaring om att bli klimatneutral till 2030. Avsiktsförklaringen undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman. Borlänge en del i innovationsprogrammet Viable Cities Borlänge gör detta tillsammans med 22 andra städer i Sverige, som också vill gå före i klimatomställningen. Initiativet ingår i det strategiska innovationsprogrammet […]

MaserFrakt – färdplan hållbarhet 2030

Lastbil som drivs av gas. Foto.

Gasdriven lastbil från Sanddalens åkeri AB. Foto: MaserFrakt MaserFrakt har antagit utmaningen om ett Fossilfritt Sverige 2030. De har dessutom ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor, vilket innebär att de fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Företaget arbetar därmed med hållbarhet inom en rad områden exempelvis drivmedel, fordon samt täkter […]

SSAB ska bli fossilfria senast 2045

SSAB:s kallvalsverk i Borlänge, en industribyggnad med omgivande stad.

Foto: Henrik Hansson, SSAB. Stålföretaget SSAB är den enskilda industri i Dalarna, som idag släpper ut mest koldioxid. Trots det har företaget antagit det ambitiösa målet att åstadkomma helt fossilfritt stål redan år 2026. Stor inköpare av energi SSAB är en stor inköpare av energi med hela 1 500 000 MWh per år. Fördelningen av energikällor är: […]

Falu Energi & Vatten på god väg mot att vara fossilfria redan 2025

Solceller på taket till värmeverket vid gruvan i Falun.

Foto: Falu Energi & Vatten. Falu Energi & Vatten har länge jobbat målmedvetet för att bidra till klimatmålen. Målet är att vara 100 procent fossilfria till år 2025 och de är på god väg. Falu Energi & Vattens el är lokal­producerad Elen produceras lokalt inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor såsom […]

Spendrups Bryggeri har som mål att vara fossilfria 2025

Representant från Spendrups tar emot Dalapilot-häst med landshövdingen i bakgrunden

Spendrups utsågs till Dalapilot för grön utveckling 2016, i kategorin energismarta livsmedelsföretag. Företaget har under många år satsat på resurseffektivisering för att minimera miljöbelastningen. Det största bryggeriet i koncernen finns i Grängesberg. All el som används kommer från förnyelsebara källor. Från avloppsanläggningen utvinns biogas, som används för uppvärmningen av lokaler. Oljeanvändningen fasades ut 2015 genom […]